PULS’AIR® : De luchtverdeling met een variabel debiet door één kanaal

De luchtpulsie is een innoverende techniek en een variante op het diffusie syteem van lucht. Gedurende verschillende jaren, en zelfs nog tot op vandaag, worden er verschillende luchtverdringingsprincipes toegepast. Echter bleef de idéale oplossing steeds moeilijk te vinden voor zowel de installateur of het studiebureau. (zie TRADITIONELE LUCHTVERDELING hieronder). Juist hierom stelt PULSAIR® vandaag haar VARIABEL LUCHTVERDEELSYSTEEM voor met slechts één enkel kanaal en een GEGARANDEERD RESULTAAT, zonder te moeten inboeten aan het rendement van de luchtverdeling.

PULS’AIR® + SUNAAL®

montage-pulsair-sunaal

DE OPLOSSING OM TE OVERWEGEN

Eén enkel kanaal van PULSAIR® met een variabele luchtsnelheid.
Laat toe om een perfecte homogene temperatuur te bereiken en de luchtuittredesnelheid volledig te controleren.
PULSAIR® staat garant voor al haar installaties die berekend worden via deze PULSIE/luchtverdeeltechniek en geeft een volledige garantie op het te bekomen resultaat.
Geen vermindering van het rendement van dePULSIE-luchtverdelingA met het systeem van « PULS’AIR® + SUNAAL® ».

=

PULSIE TRADITIONNEEL SYSTEEM

Pulsion traditionnelle

TE VERMIJDEN INSTALLATIER

Noodzakelijk van 2 tot 3 luchtkanalen te installeren + plenums + registers..
Intensieve regelingsapparatuur.
Winter/zomer modus.
Verplichte gemotoriseerde kleppen om het systeem te laten werken bij verschiillende debieten.
Een aanzienlijke hoeveelheid lopende meters kanalen..
Verdrievoudiging van de installatietijd !

Verhoogde globale kostprijs van deze installtie
De technologie die gebruikt wordt door PULSAIR® bestaat erin om de de uitgeblazen lucht te gebruiken om de omgevingslucht op een gecontroleerde manier en aan lage snelheid in beweging te brengen. Met dit volledig gamma van op maat gemaakte kanaalcompartimenten, kan deze innoverende technologie het maximale resultaat behalen in de HVAC installatiewereld, waarbij hoofdzakelijk het comfort van de gebruiker, de energiebesparing en de homogeniteit van de omgevingstemperatuur de doorslaggevende factoren zijn om te kiezen voor dit PULSAIR systeem. Het werkingsprincipe van deze LUCHTPULSIE bestaat uit een perfect uitgerekend patroon van diverse perforaties en de afmetingen van het luchtverdeelkanaal, aangeleverd door ons ingenieursteam met het PULSAIR®: SUNAAL® (Système Unique d’Acquisition Aéraulique). De installaties met PULSAIR® hebben het extra voordeel dat er aanzielijk kan bespaard worden op het algemeen enegieverbruik en de luchtverdeling die afgestemd wordt op een perfortiepatroon voor variabele debieten.
Schéma de la PULSION

De kenmerken van een kanaal van het type PULS’AIR® zijn als volgt :

 • Type lokaal of ruimte – wijze van gebruik
 • Typische eigenschappen van het totale volume
 • Beschikbaar vermogen
 • Energetisch concept van de installatie

De synthese van deze kenmerken (en de inplanting van het kanaal) bepalen de verschillende paramters die gebruik worden om het PULS’AIR® kanaal te ontwerpen :

 • De diameter, die een invloed zal hebben op de luchtsnelheid in het kanaal en bepalend is voor het type luchtpulsie er kan gekozen worden (tangentiaal of coaxiaal).
 • De worp, de primaire perforaties (welke de afstand bepalen van de uitgeblazen lucht)
 • De voelbare luchtsnelheid en de invalshoek
 • De luchthoeveelheid die in beweging wordt gebracht (verschillend in functie van de activiteiten in het lokaal) Bepaald door de eigenschappen van de secundaire perforaties.
 • Het luchtdebiet per lopende meter.

De installaties uitgevoerd met het PULS’AIR® principe laten toe om aanzienlijk te besparen op het energieverbruik, zonder afbreuk te doen aan het rendement van de luchtverdeling met deze PULSIE techniek.
De tangentiale of coaxiale luchtpulsie is in functie van de 2 resultantes van de luchtsnelheid in het kanaal enerzijds en de luchtuittredesnelheid door de perforaties anderzijds.
De selectie en de berekening van een PULS’AIR® kanaal wordt aldus voorafgegaan aan een hele reeks berekeningen en criteria.
Bepaalde criteria zijn wiskundige modellen, andere zijn gebasseerd op de kennis en inzichten op het gebied van luchtverdeling en verdringing.
Na de combinatie van deze 2 selectiefasen, gebeurt de finale bepaling met ons eigen softwarepakket SUNAAL® om heel precies elke perforatie te bepalen.
Met de SUNAAL® rekentool wordt er een specifiek perforatiepatroon uitgerekend dat uniek is voor elk individueel project.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Het totaal aanbod van metalen geperforeerde kanalen van PULS’AIR® of kortweg GMP (Gaines Métalliques de PULSION) starten met een diameter van 200 mm tot 1 700 mm, en bestaan uit onderdelen met een lengte van 1,5m.
Alle kanaalcomponenten wordt volledig gesloten op de werf afgeleverd en zijn klaar voor installatie.
Elke onderdeel eindigt met een rand, waardoor de koppeling aan met een ander deel vlot kan gebeuren door middel van een sluitingsring.
Onze geperforeerde kanalen kunnen besteld worden in alle gewenste RAL kleuren en diverse metaalsoorten.
Onze kanalen worden gebruikt in alle type van ruimtes en functies (zwembaden, theaters, polyvalente ruimtes, sporthalle, magazijnen, productieruimtes,…)

AANBOD

 

Standaard gamma

1. Transport FRANCO in Frankrijk en België
2. Garantie van 20 jaar, op het materieel
3. Gesloten kanalen, klaar voor montage ter plaatse

ECO GAMMA

1. Transport FRANCO
2. Garantie van 20 jaar, op het materieel
3. Kanalen worden als vlakke platen aangeleverd

De belangrijkste voordelen

 • Lage productieprijs (inplanting, ontwerp en productie van Franse bodem)
 • Esthetisch aspect van het kanaal (laserperforaties)
 • Totaal meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van pulsie en diffusietechniek.
 • Gereduceerde installatietijd van 30% tot 50% dankzij de kanaalcomponenten van 1,5 m
 • Hulp bij het ontwerp, realisatie en dimensionering van de kanalen.
 • Levertijd tussen 2 en 5 weken, in functie van het project.
 • Reductie in kostprijs van installatie dankzij de geleverde gesloten kanalen.
 • Verschillende mogelijke metaalsoorten en RAL kleuren zijn mogelijk.
 • Geen gevaar op condensatie of bijkomende isolatie is nodig.
 • Geen nood aan een luchtterugname kanaal.
 • Homogeniteit van de temperaturen
 • Geen bijzonder onderhoud noodzakelijk.
 • Besparing op energie.
 • Frans productieproces

Vraag een offerte aan voor uw installatie met geperforeerde metalen kanalen PULS’AIR®

Offerte aanvraag